Сульфід-мулові грязі Куяльницького лиману чи Мертве море Ізраїлю - що краще

Мул Куяльницького лиману порівняння з Мертвим морем

Мул Куяльницький лиман Мертве море грязи куяльник мертвое море
Сульфід-мулові грязі Куяльницького лиману - це справжній скарб, про цілющі властивості якого було відомо ще в глибоку давнину. За своїми фізико-хімічними властивостями мулові грязі Куяльницького лиману визнані еталонними. Терапевтична цінність мулових грязей Куяльницького лиману багато в чому визначається їх біологічною активністю. А як там Мертве море...

Дослідження 2012 року

В даному повідомленні представлені результати порівняльних досліджень мулових грязей з Куяльницького лиману (Україна) і Мертвого моря (Ізраїль). Як об'єкти досліджень були використані зразки мулу, відібрані з поверхневого шару донних відкладень в південній частині Куяльницького лиману (06 вересня 2012, солоність води в момент відбору проби становила 343 ‰) та пакетовані - з Мертвого моря, процес утворення яких відбувається при солоності 260-310 ‰.

Порівняння ряду біохімічних показників мул з Мертвого моря і Куяльницького лиману

Для визначення біохімічних показників використовували стандартні методики. Отримані дані свідчать про наступне: вміст вітаміну Р істотно вище в пробі з Мертвого моря, подібні результати були отримані на пробах з Куяльницького лиману до сильного його осолоненія.

Всі інші показники були вище в пробах з Куяльницького лиману: вміст аскорбінової кислоти (вітаміну С) було більшим в 1,5 рази, повна перекис-розщеплююча активність - майже в 5 разів, неензиматична активність - в 15,8 раз, а активність каталази - як мінімум в 1,5 рази вище.

Таким чином, отримані дані свідчать про високу якість сульфід-мулових грязей Куяльницького лиману, деякі показники переважають над показниками закордонного аналога.


Г.Н. Шихалеєва, А.К. Будняк, доц., А.Н. Кирюшкина,

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України і НАН України, м. Одеса

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

Так було до 2019 року, як зараз читайте у наступній статті про мулові донні відкладення та ропу Куяльницького лиману.

Мітки Інфо: мулова грязь, грязи, мул, мулолікування, гряззю, Куяльник, Ізраїль.

Коментарі